Budova Pasáže a Hotelu Slunce je nejstarší dochovaná budova renesančního stylu v královském městě Uherské Hradiště.

Historický název budovy byl: Velkoměšťanský a Panský dům

Útroby historické budovy se po náročné rekonstrukci proměnily v moderní nákupní pasáž. Přímo v centru města si tak můžete dopřát nákupy v různorodém spektru butiků a obchodů. Čas strávený nakupováním vám zpříjemní posezení v kavárně nebo cukrárně.

Stavební vývoj

Z původní renesanční stavby je dochováno jen torzo. U domu bylo arkádové podloubí, podle vyobrazení z roku 1670 se jednalo o patrový dům se dvěma sedlovými střechami kolmými k průčelí se štítem s renesanční vykrajovanou atikou. Tuto střechu nahradila po požáru 1681 barokní mansardová střecha krytá šindelem,která tu byla ještě koncem 19. století. Roku 1864 byl dvůr opatřen arkádami, které zanikly při poslední přestavbě zázemí.
K radikální rekonstrukci, kterou prováděl stavitel Alois Cvach, došlo v roce 1929. Mj. bylo upraveno průčelí a vybudována půdní vestavba hotelových pokojů, které se navenek projevují vikýři. Mimo to byl ve 20. století postupně zastavován dvůr různými přístavbami. Dále byl roku 1947 v přízemí vybudován bufet a cukrárna, roku 1960 přistavěno zázemí kuchyně ve dvoře a v letech 1980-1984 novostavba dvoupatrového zázemí na místě vyhořelého dvorního křídla.
K poslední zásadní proměně budovy došlo při rekonsktruci v letech 2002–2003, kterou provedl poslední majitel areálu.

Něco málo z historie budovy

 • První dochovaná zmínka o budově pochází z roku 1578, kdy byl do renesančního oblouku vryt iniciál stavebníka A.B. Kdo jím byl, nám historie do dnešních dnů neobjasnila.
 • Roku 1602 se Jan Třebícký z Olivové Hory stal jedním z prvních držitelů a nejbohatší z tehdejších občanů města, u kterého si půjčovala peníze na úrok i místní šlechta. Později z města odešel a zanechal po sobě jak tuto budovu, tak i spoustu finančních nesrovnalostí.
 • 1629 – Dům přechází pod správu velehradského kláštera, který zde v roce 1722 buduje skladiště soli pro místní kraj.
 • 1681 – Město zachvátil ničivý požár, z renesačních domů zůstal tento dům jako jediný.
 • 1874 – První zmínka o HOTELU U ZLATÉHO SLUNCE. Držitelkou hostinské koncese je manželka dědice domu, Viléma Schulze.
 • 1904 – Manželé Matěj a Františka Opravilovi nechali odstranit z nároží domu kamenné dělové koule, které zde zůstaly ještě z dob obléhání města.
 • 1921 – Manželé Čápovi provedli radikální rekonstrukci domu. Z původních třiadvaceti hostinských pokojů se jejich počet zvýšil na čtyřiapadesát. Bohužel padlo za oběť cenné renesanční jádro domu.
 • Ve 20. letech 20. století objekt vypadal asi takto: Ze strany od náměstí byla restaurace Myslivna a řeznictví, kde prodával bratr paní Čápové Augustín Hrbek. Ve dvoře (dnešní atrium v pasáži) stávaly dílny a stáje. Do dvora se vcházelo z ulice Sv. Jiří – dnes ul. Josefa Stancla. Vrchní patro z ulice sloužilo jako byt rodiny Čápovy a hotelové pokoje. Ze strany ze dvora se nacházela redakce Zájmy Slovače (Spojené slovácké časopisy).
 • 1936 – Rodina Fojtova se stává majitelem domu a spolu s ní přichází nové jméno HOTEL FOJTA, které se za první republiky stává pojmem.
 • 1937 – Město poctil svou návštěvou prezident Edvard Beneš s chotí. Hoteliér Fojta dokonce zapůjčil pro tuto významnou návštěvu zvláštní nábytek do všech tří apartmánů.
 • 1948 – 1991 – Celý objekt spravuje stát.
 • 1991 – Hotel převzali v restituci potomci hoteliéra Fojty, založili společnost Hotel Fojta s. r. o., jejich plány s přestavbou hotelu však zhatily rozsáhlé povodně v roce 1997.
 • 2001 – Objekt kupuje Ivo Valenta, který citlivou a náročnou rekonstrukcí mění budovu do současné podoby.
 • 2003 – zrekonstruovaný objekt vítá své první hosty.
 • 2019 – Hotel i pasáž kupuje nový majitel, Tomáš Novotný.
 • 2020 – Vznikají webové stránky www.ocslunce.cz.

Podrobnější informace o historii budovy naleznete zde.