Expozitura OZP Uherské Hradiště

Provozní doba

Po a St 9:00 – 17:00

Polední přestávka 12:00 – 13:00

Pobočka se nachází v přízemí Pasáže Slunce

Kontakt

Telefon: +420 577 584 159

E-mail: zlin@ozp.cz

Kdo jsme a co nabízíme

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice s pobočkami po celé České republice.

Jsme pojišťovnou zcela otevřenou, jejímž pojištěncem se může stát každý, kdo splňuje zákonné podmínky – jak kterýkoli občan České republiky, tak i kterýkoli zahraniční pracovník firmy s trvalým sídlem na území České republiky – a všichni jsou v řadách našich klientů vítáni.

 

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v druhé nejširší síti smluvních špičkových zdravotnických zařízení.

Jako nedílná součást českého zdravotního pojišťovnictví nabízíme především trvale spolehlivé a stabilní finanční zabezpečení úhrad zdravotní péče z vybraných prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně komplexního posouzení úhrad zdravotní péče našimi odbornými revizními lékaři.

Naše pojišťovna se však neomezuje pouze na výběr zákonného pojištění a proplácení zdravotní péče, která je z tohoto povinného pojištění hrazena; kromě toho vytváří ještě z jiných zdrojů fondy pro zlepšení zdravotní péče a prevence, jež pak užívá k zajištění doplňkové péče o své klienty. Díky tomu může naše pojišťovna kromě základních léčebně preventivních služeb nabízet navíc i speciální zdravotní projekty.